Sinkoksidvaristorer

  • Zinc Oxide Varistor

    Sinkoksid Varistor

    Metalloksydvaristor / sinkoksidvaristor er ikke-lineær motstand som benyttes som halvlederelektronisk keramisk element hovedsakelig sammensatt av sinkoksid. Det kalles varistor eller mental oksid varistor (MOV), akkurat som det er følsomt for spenningsendring. Kroppen av varistor er en matrisestruktur som består av sinkoksidpartikler. Korngrensene mellom partikler er lik de elektriske egenskapene til toveis PN-kryss. Når spenningen er lav, er disse korngrensene i høyimpedansetilstand, og når spenningen er høy, vil de være i sammenbruddstilstand, som er en slags ikke-lineær enhet.